مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

 

جدیدترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت شیک دخترانه و زنانه را برای شما در آماده کرده ایم ویژه سال 97 و 2018 است که از بهترین برندهای ایرانی می باشد. 

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

زیباترین مدل مانتو بنفش رنگ سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

شیک ترین مدل های مانتو مجلسی رنگ بنفش سال 97 

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو رنگ سال 2018 ،مدل مانتو بنفش شیک 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو رنگ بنفش 97 و 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو عید نوروز 97 ،مدل مانتو بهاره رنگ بنفش 1397

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مانتو رنگ سال 97 و 2018 ،مدل مانتو مجلسی و اسپرت رنگ سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مانتو رنگ بنفش

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو به رنگ بنفش عید نوروز

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو دخترانه رنگ بنفش

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو مجلسی رنگ بنفش سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو اسپرت رنگ بنفش سال 97

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو به رنگ بنفش عید نوروز 97

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018 

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو شیک ایرانی

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

بهترین مدل های مانتو

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

مدل مانتو بنفش رنگ سال 97 و انواع زیباترین مدل های مانتو مجلسی و اسپرت سال 2018

 

مطالب مرتبط :

مانتو شیک 2018 | مدل مانتو رنگ سال 97 انواع مدل های مانتو در رنگ های زیبا

مدل مانتو 2018 | مدلهای مانتو 1397 بهاری عید نوروز 97 (53 عکس مدل مانتو)

مدل مانتو 97 | تصاویر مدل مانتو عید نوروز 97 (55 مدل از زیباترین مانتو)

مدل مانتو بازیگران 97 | ژورنال مدل های مانتو بازیگران در سال 2018

مدل مانتو 1397 در انواع رنگ ها و طرح های زیبای 2018 مخصوص خانم های شیک پوش

مدل مانتو سال 1397 |مدل مانتو اسپرت و مجلسی عید نوروز 97 + مدل های مانتو بهاری 2018

مدل مانتو بهاری عید نوروز 1397 | مدل های مانتو مجلسی و مانتو اسپرت 97 (105 عکس)

مدل مانتو مجلسی عید 1397 زیباترین مدل های مانتو مجلسی عید نوروز 97

 

 

زایمان این زن در پخش زنده (عکس)

زایمان این زن در پخش زنده (عکس)

زایمان این زن در پخش زنده (عکس)

 

به گزارش ایران ناز ، یک مجری معروف آمریکایی مراحل زایمان خود را به صورت زنده برای مردم پخش کرد! کسیدی پروکتور، مجری برنامه صبحگاهی که از یک ایستگاه رادیویی در شهر سنت لوئیس در ایالت میسوری پخش می‌شود، مراحل زایمان خود را برای شنوندگان این برنامه پخش کرد.

 

مجری یک برنامه رادیویی در آمریکا در حالی که در بخش زایمان بیمارستان بود، برنامه‌اش را اجرا کرد.

 

زایمان این زن در پخش  زنده (عکس)

 

کسیدی پروکتور، مجری برنامه صبحگاهی که از یک ایستگاه رادیویی در شهر سنت لوئیس در ایالت میسوری پخش می‌شود، مراحل زایمان خود را برای شنوندگان این برنامه پخش کرد.

 

خانم پروکتور دوشنبه ۱۹ فوریه احساس کرد که درد زایمانش شروع شده. ایستگاه رادیویی که او در آن مشغول کار است با همکاری بیمارستان، امکان پخش مراحل زایمان او را فراهم کردند.

 

این مجری رادیو با اشاره به این که دو هفته زودتر زایمان کرده، گفت که این یک فرصت ناگهانی برای پخش بود.به گفته خانم پروکتور”فوق العاده است که بتوانی هیجان انگیزترین روز زندگیت را با شنوندگان رادیویی‌ات در میان بگذاری.”

 

او گفت اجرای برنامه در حین زایمان، در واقع ادامه سهیم کردن تجربیات زندگی شخصی‌ام با شنوندگان رادیو بود.اسم این نوزاد سه کیلوگرمی که جیمسون است توسط شنوندگان در یک مسابقه در رادیو انتخاب شده است.

 

اسپنسر گروز که همراه خانم پروکتور برنامه اجرا می‌کند، گفته که این روش زایمان ” لحظه‌ای صمیمی و جادویی بود.”این خانم مجری در حال حاضر دوران مرخصی زایمانش را می‌گذراند.

 

اسم این نوزاد هم توسط شنوندگان در یک مسابقه در رادیو انتخاب شده است.اسپنسر گروز که همراه خانم پروکتور برنامه اجرا می‌کند، به بی‌بی‌سی گفته که این روش زایمان ” لحظه‌ای صمیمی و جادویی بود.”

 

 

The post زایمان این زن در پخش زنده (عکس) appeared first on ایران ناز.

قل شما همین الان در یک جای دنیا زندگی می‌کند

قل شما همین الان در یک جای دنیا زندگی می‌کند

«من آخرین نفری بودم که سوار هوپیما شدم و دیدم کسی جای من نشسته است، از او خواستم که جابجا شود. او به سمت من برگشت و دیدم خودم هستم… همه مسافران هواپیما به ما نگاه کردند و خندیدند.»

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت «موسس مجله پلی بوی»

هیو هفنر موسس مجله پلی بوی است که در زمان هاي گذشته با تیراژ بسیار بالا در تمام جهان فروش داشت و این مرد را ثروتمند کرد. هیو هفنر بنیان گذار مجله پلی بوی است که در آن تصاویر برهنه زنان منتشر مي شد ودر نخستین نسخه آن تصویر مرلین مونرو نمایش داده شد. وی در طول عمرش هميشه با تعداد زیادی زن در اطرافش رفت و آمد داشت

 

ودر خانه یا بهتر بگوییم قصر مجللش هميشه برای زنان زیبارو مهمانی ترتیب مي داد. وی خودش عنوان کرده است که در طول عمرش با بیش از هزار زن همبستر شده و همخوابی نموده است.

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

ثروت کلان هیو هفنر مثال زدنی است و به همين دلیل حرمسراهای زیادی برای خود در دنیا ساخته بود. وی هرروز صبح پس از این که از خواب بیدار مي شده است درکنار صدها دختر لخت و لخت روزش رابه شب مي رسانده است. سرانجام هیو هفنر در سن 91سالگی فوت کرد.

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

هیو هفنر، صاحب ثروتمند مجله و کمپانی آمریکایی پلی بوی که پس از 30 سال غیبت، سال گذشته کلاب بارهای پلی بوی رو به انگلستان بازگردوند. هیو مارستون هیفنر یا بطور محاورهای هف «HEF»، مؤسس و سردبیر مجله پلی بوی است.

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

وی همچنین بعنوان سمبل جنسیتگرایی آمریکایی و سخنران انقلاب جنسی و آزادی گرایی جنسی مطرح مي شود. وی هميشه درکنار دختران لخت و عریان بودو از دانش آموختگان دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین است.

 

هیو هفنر، از طرفداران پویانمایی سیمپسونها است. شخصیت کارتونی او در یکی از اپیزودهای سیمپسونها، یک‌بار به نمایش درآمده است. هیو هفنر، همچنین قبر مجاور مریلین مونرو رابا پرداخت مبلغ 75 هزار دلار خریده است.

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

پارس ناز ، او برای خوش گذرانی در عمارت شش هکتاری خود صدها دختر لخت را در اختیار داشت. این عمارت شامل 22 اتاق، شراب دخمه، سینما و چند زمين تنیس است که تمامي این اتاق ها را دختران برده جنسی با هیو هفنر مي گذراندند…

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

وی درسال 1953 انتشار پلی بوی را در آشپزخانه خانه اش شروع کرد که بعداً به پرفروش ترین مجله ویژه مردان در جهان بدل شد.نخستین عدد مجله پلی بوی در دسامبر سال 1953 با قیمت پنجاه سنت و با عکس روی جلد مرلین مونرو منتشر شد.تیراژ پلی بوی در اوج موفقیت آن 7 ميلیون نسخه در ماه بود.کوپر هفنر، پسر او گفت که جای پدرش برای خیلی ها خالی خواهد بود.

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

او نسبت به زندگی استثنایی و تاثیر گذار پدرش بعنوان یک پیشتاز در عالم رسانه و فرهنگ” ادای احترام کرد و وی را حامي آزادی بیان، حقوق مدنی و آزادی هاي جنسی خواند.مجله آقای هفنر بعداً به یک مجموعه بزرگ از شرکت ها شامل کازینو و کلوپ بدل شد.

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

او با مدلهای مجلاتش دوست مي شد و با انها ازدواج مي کرد و اواخر عمر مهمانی هاي بزرگ در ویلای عظیم خود در لس آنجلس ترتیب مي داد.او ادعا مي کرد با بیش از هزار زن همبستر شده است.او بارها به اتهام مستهجن بودن مجله به دادگاه احضار شده و برای دفاع از خود مبارزه کرده است.

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

آخرین همسر وی کریستال هریس خواننده جوان 31ساله بود که تا آخر عمر هیو هفنر با وی زندگی کرد.

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با 1000 دختر زیبا همبستر شد،مدیر شرکت مجله پلی بوی با هزاران دختر جذاب رابطه جنسی داشت

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

همسران هیو هفنر،هیو هفنر کیست،تصاویر هیو هفنر و دختران زیبا،مردی که با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت «موسس مجله پلی بوی» ،بیوگرافی هیو هفنر،رابطه جنسی با 1000 زن زیبااین مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)

 

مطالب مرتبط :

روزی 30 بار به من تجاوز می شد + عکس

رابطه جنسی منشی جوان شرکت با دو مدیر

پریا دختری که به رابطه جنسی با پسران اعتیاد دارد

 

 

خواننده مشهور ایرانی دستگیر شد (عکس)

خواننده مشهور ایرانی دستگیر شد (عکس)

خواننده مشهور ایرانی دستگیر شد (عکس)

 

به گزارش ایران ناز ، خواننده زیر زمینی به همراه مدیر برنامه هایش بازداشت شد . خبرها حاکی از آن است که روز دوم اسفند رضا ناصری ملقب به رضا پیشرو خواننده زیرزمینی رپ دستگیر شد.به گزارش ایران ناز ، رسانه های تخصصی رپرها خبر از بازداشت شدن رضا پیشرو را اعلا م کردند و در این بین دیگر خواننده های موسیقی رپ فارسی از رضا پیشرو حمایت کردند و خواستار آزادی این هنرمند شدند.

 

خواننده مشهور ایرانی دستگیر شد (عکس)

 

محمدرضا ناصری آزاد ملقب به رضا پیشرو رپر و خواننده هیپ هاپ به همراه مدیر برنامه‌اش حمید نوری روز دوم اسفند به دلایل نامعلومی بازداشت شدند

 

برادر رضا پیشرو به نام علی اوج که خود او هم خواننده رپ فارسی است در اینستاگرامش این خبر را تایید کرد.

 

خواننده مشهور ایرانی دستگیر شد (عکس)

رضا پیشرو خواننده، آهنگساز ،تهیه کننده و ترانه سرای رپ فارسی است که فعالیت غیر رسمی خود را در اسل 77 آغاز کرد

 

خواننده مشهور ایرانی دستگیر شد (عکس)

 

The post خواننده مشهور ایرانی دستگیر شد (عکس) appeared first on ایران ناز.

دانستنی‌های جالب (۲۴۸)

دانستنی‌های جالب (۲۴۸)

در زندگی همه ما پیش آمده که برخی اصطلاحات را بدون دانستن ریشه و وجه تسمیه اش بکار ببریم و یا یک رسم و آداب خاص را به صرف تقلید از پیشینیان خود، بدون اینکه بدانیم چیست و از کجا آمده انجام داده باشیم.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها «417»

 

بهترین و جالب ترین عکس های بازیگران و ستاره هاي معروف ایرانی در شبکه هاي اجتماعی را میتوانید در ادامه مشاهده نمایید. سلامی دوباره خدمت همه ی شما عزیزان و همراهان مجله اینترنتی برترین ها. مثل همیشه با گزیده اي از فعالیت چهره ها در شبکه هاي اجتماعی در روزهای گذشته در خدمت تان هستیم. از این‌که امروز هم ما را انتخاب کرده‌اید بسیار متشکریم.

 

سلفی پدر و پسری یغما گلرویی و آقا یارای بانمک برای خاطرجمعی خاطر مادر.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

پریناز ایزدیار در نمایی از فصل جدید سریال شهرزاد که با داستان جذابش توانسته کسانی که با دیدن فصل دوم از این سریال ناامید شده بودند، دوباره بخود جذب کند.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

علی شادمان عکسی از کودکی هاي خود در آغوش مادر عزیزش به اشتراک گذاشت تا بهانه اي باشد برای تقدیر از مقام والای مادر.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

شیطنت هاي پایان ناپذیر حنا خانم و آقا آروین به روایت صفحه شان در اینستاگرام.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

بارانا هم که ماشاالله روز به روز خانم تر و زیبا تر می شود.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

بازی هاي لیگ قهرمانان آسیا در دو روز اخیر با دو پیروزی و دو شکست برای نمایندگان کشورمان ادامه پیدا کرد. نکته قابل توجه و غرورانگیز این بازی ها، جواب دندان شکن استقلال به بی احترامی بازیکنان تیم سعودی، به روح کشته شدگان هواپیمای تهران – یاسوج بود. جوابی که همه ی را شاد کرد. انها در ابتدای بازی به قربانیان هواپیمای ایرانی احترام نگذاشتند ولی در پایان بازی وادار شدند به کل کشور احترام بگذارند.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

کیهان کلهر و اردل ارزنجان، یک زوج رویایی در موسیقی شرقی. به امید استمرار همکاری این دو اسطوره و کنسرت ها و آلبوم هاي مشترک بیشتر.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

پست محمدرضا گلزار به مناسبت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا «س».

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

لاله خانم حال و روز اکثر ما دقیقا مثل شماست. چه کاری از دستمان بر می‌آید؟

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

عکس خوش رنگ مهتاب ثروتی در پشت صحنه کار جدیدش.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

صبا کمالی جشن تولد 42 سالگی اش را درکنار عزیزان یک مجتمع توانبخشی جشن گرفت. تبریک فراوان به صبای عزیز.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سلفی امین حیایی و هوادارانش در پیست اسکی دیزین. نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم هیچ کسی به فکر حال و احوال خود نباشد و به تفریح نرود!

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

ادای احترام و عشق رامین رضائیان به پدر و مادر عزیزش. آرزوی سلامتی و طول عمر داریم برای همه ی مادران و پدران عزیز.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

دراین روز هایي که همت عمومی برای یافتن و انتقال پیکر قربانیان حادثه هواپیمای یاسوج است، خواهران منصوریان هم به محدوده کوه دنا رفته اند تا اگر کمکی از دستشان بر می‌آید، انجام دهند. در روزهایی هستیم که خبر خوب برای مردم یک کشور این است: “خدا را شکر لاشه هواپیمای سقوط کرده، پیدا شد.”

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

بهنام خان بانی در حال گشت و گذار در شهر دبی.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

نه به آن قایم باشک بازی، نه به این محسن و بانو زدگی در اینستاگرام!

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

دیروز تولد اقا کریم باقری، ستاره تکرار نشدنی فوتبال کشورمان بود. پست تبریک علی دایی هم بازی و رفیق قدیمی اش را شاهد هستید. با عکسی ناب مربوط به روز هاي خاطره انگیز فوتبالمان.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

ارژنگ امیرفضلی و احمد مهرانفر با گریم ها خود در فیلم جدید علی عطشانی که نام آن “کاتیوشا” است.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

علی کریمی هم تولد آقا کریم را آن گونه تبریک گفت.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سوال و درگیری ذهنی محمد بحرانی که آن رابا مردم مطرح کرده است. اگر شما هم پاسخی دارید می‌توان دربخش نظرات مطرح کنید. تلاش میکنیم انها رابه دست محمد برسانیم.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سلفی سارا خادم الشریعه درکنار میترا حجازی پور، دو قهرمان شطرنج کشورمان، به مناسبت تولد میترا خانم.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

پست بهاره کیان افشار به بهانه تولد مهرداد صدیقیان که دیروز سی ساله شد. تبریک فراوان به مهرداد عزیز، بازیگر مردمی و توانای سینمای کشورمان.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

عکس یادگاری علی صادقی با یک طوطی همرنگ با خودش!

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

گلاره خانم عباسی در حال کوهنوردی و اهمیت دادن به ورزش و سلامتی، البته با ست سرمه اي.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

آرام جعفری درباره دلیل وی برای استفاده از عینک آفتابی در هوای ابری توضیح داده است، اگر خودش اشاره نمی‌کرد بعید بود این قضیه برای کسی مهم بوده باشد.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

چندین برابر روزهایی که همسرش رابه دوربین نشان نداده بود را در مدتی کمتر جبران خواهد کرد.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سلفی مجتبی پیرزاده و یک کوچولوی بامزه به نام “رونا”. از این‌که این کودک فرزند خود مجتبی است یا نه، مطلع نیستیم.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

عکس جالب پسران مهدی رحمتی درکنار یک مجسمه در باغ کتاب تهران.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

انتقاد توئیتری مهدی مهدوی کیا خطاب به مسئولین. باور کنید ارزش جان و زندگی مردم خیلی بیشتر از این حرف هاست.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

پست همدردی فاطمه خانم معتمد آریا با مردم داغدار و بازماندگان حادثه سقوط هواپیما.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

صابر ابر هم با این پیام، خودرا در غم عزادارانِ این فاجعه، شریک کرد.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

النازِ متعهد، با کمربند محافظ نخاع و واکر، به استودیوی صداگذاری آخرین کارش، “سراسر شب” رفته است. آرزوی سلامتی و التیام هر چه سریعتر داریم برای این بازیگر محبوب.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

“سقوط می کردم، مهم نبود برات”

طرح زیبای محسن چاوشی در سوگ قربانیان سقوط هواپیما.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سردار آزمون گفته اگر بمیرم هم سوار هواپیمایی هاي ایرانی نمی‌شوم. این صحبت و جمله را یک جایی ثبت و ضبط کنید.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

و این داستان همان‌ گونه ادامه دارد‍!

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

پرواز همای با این پست نشان داد دستی بر آتش طراحی دارد و تصویری از استاد شجریان را طراحی کرده است. آرزوی سلامتی داریم برای خسروی آواز ایران.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

طنز تلخ امیرمهدی ژوله در واکنش به خبر سقوط هواپیما. زندگی مون شده عاقبت یزید. / سایت پارس ناز

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

از کی حسین سلیمانی به زبان لاتین فکر می کند؟!

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سلفی جالب بابک کریمی حین گریم شدن برای کار جدیدش.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

وقتی منفوری و تنها

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سلفی جدید خاطره حاتمی، با کپشنی مبهم، مثل همیشه.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سیدمحمد موسوی و رفیقش در حال اسب سواری و خوشگذرانی.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سلفی طناز ها در آخرین روز فیلم برداری “لازانیا” ساخته جدید حسین قناعت. نفیسه روشن، بهنوش بختیاری، رضا ناجی، محمد شیری و اصغر خان سمسارزاده.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

خوش به حال ناصریا که نیست.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

هوتن شکیبا برای سومین بار دراین سال، خودرا کچل کرد. خبری مهم برای دنیای هنر.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

هر لباسی دلت خواست بپوشی و انتظار داشته باشی کسی به قیافه ات نخندد.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

محمود شهریاری با این تصویر یاد پدر و مادر فقیدش را زنده کرد. با آرزوی شادی و آرامش روان برای همه ی عزیزان سفر کرده، علی الخصوص پدر و مادر هاي نازنین.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

“هیچکس جز خودمان به دادمان نمی‌رسد، به همه ی یاد بدهیم و یاد بگیریم”.

واکنش حمید فرخ نژاد به وقایع چند روز گذشته در خیابان پاسداران.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

روش جدید همفکری اینگونه است که کله ها را از طریق تماس فیزیکی به هم مرتبط کنید تا فکر ها قاطی شود.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

امیر جان گویا بدموقع مزاحم بابا شده اي، دارد نهار می خورد.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سلفی عمار تفتی در گریم کار جدیدش که اشاره اي به جزئیات آن نکرده است. فقط می‌توان حدس زد که یک کار تاریخی است.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

نوید محمدزاده هم به حاشیه ژشت بازی استقلال و الهلال عربستان، واکنش نشان داد.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

ویدا جوان تصویری از گریم خود در سریال “سارق روح” به اشتراک گذاشت. سریالی معمایی به کارگردانی احمد معظمی که بزودی از شبکه پنج پخش خواهد شد. احمد معظمی این روز ها فیلم “حریم شخصی” را هم در سینما روی پرده دارد.

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

سلفی شایسته ایرانی درکنار زیبا بروفه که مهم ترین نکته آن، جمله ي زیبا بروفه است که گفته، این عکس “سه نفری” است. این یعنی زیبا خانم یک کوچولو در راه دارد. آرزوی سلامتی داریم برای ایشان و فرزند در راهش. مطلب امروز هم به اتمام رسید. 

عکس های جنجالی بازیگران و ستاره های مشهور این روزها (417)

 

مطالب مربوط :

عکسهای بازیگران ایرانی در سال 2018 و ستاره های محبوب «416»

عکس های بازیگران و ستاره های ایرانی زن و مرد در سال 2018 – «415»

عکس های بازیگران در 2018 و جدیدترین خبرها از دنیای هنرمندان «414»

عکس های بازیگران و هنرمندان جدیدترین تصاویر آنها «413»

 

 

توصیه هایی برای درمان آکنه توسط کندال جنر ستاره هالیوود

توصیه هایی برای درمان آکنه توسط کندال جنر ستاره هالیوود

توصیه هایی برای درمان آکنه توسط کندال جنر ستاره هالیوود

 

اگرشما هم از آکنه صورت رنج میبرید در این مطلب از ایران ناز شما را با توصیه های یکی از ستاره های هالیوود که سالیان طولانی با این مشکل پوستی درگیر بود آشنا میکنیم. اگر آکنه داريد، هرگز ترکيبات حاوي الکل به پوستتان نزنيد‎ کندال جنر يکي از ستاره هاي هاليوودي بود که يکي از بزرگترين مشکلاتش وجود آکنه هاي بسيار روي صورتش بود. 

 

توصيه هاي کندال جنر براي درمان آکنه

 

کندل جنر امروز يکي از چهره‌هاي مشهور و جذاب ‌هاليوود است اما او هميشه اين طور نبوده و نوجواني پردردسري را پشت سر گذاشته است.

 

توصیه هایی برای درمان آکنه توسط کندال جنر ستاره هالیوود

 

يکي از معضلات اين مدل معروف، مشکل آکنه‌هاي پوستي بوده است. او به گفته خودش، به قدري در 14 سالگي درگير آکنه‌هاي شديد بوده که موقع صحبت با افراد، صورتش را با دستش مي‌پوشانده يا در چشمان طرف مقابل نگاه نمي‌کرده است تا مبادا خجالت‌زده شود! اين مانکن 20 ساله به تازگي در سايت خود راز زيبايي پوستش و دستورات خانگي که درنهايت به درمان آکنه‌اش منجر شد، منتشر کرده است.

 

در ادامه اين مطلب، ضمن آنکه به دلايل بروز اين بيماري مي‌پردازيم، اشاره‌اي به درمان‌هاي خانگي ضدآکنه و بايد‌ها و نبايد‌هاي برخورد با اين معضل خواهيم داشت.

 

چرا دچار آکنه مي‌شويم؟

 

آکنه به دلايل مختلفي بروز مي‌کند. ترشح سبوم از غدد پيلو سباسه، ترشح آندروژن‌ها و هورمون تستوسترون، استرس، دستکاري زياد پوست،مصرف زياد کربوهيدرات‌ها، بسته شدن منافذ پوست و کنار آن زمينه ژنتيکي مثبت باعث بروز آکنه مي‌شود.

 

نوعي عامل باکتريايي روي پوست وجود دارد که بي‌آزار است ولي وقتي شرايط نامبرده ايجاد مي‌شود مي‌تواند بيماري‌زا شود و ايجاد آکنه کند. شايد مهم‌ترين علت پرکاري غدد سباسه و ترشح زياد چربي باشد. غد سباسه کنار ريشه موها قرار گرفته‌اند و در حالت عادي وظيفه محافظت از پوست را دارند اما فعاليت بيش از حد آنها باعث بسته شدن منافذ پوست مي‌شود و تجمع چربي زيرپوست فضايي مناسب براي رشد باکتري‌ها ايجاد مي‌کند.

 

تجمع باکتري‌ها در اين ناحيه باعث التهاب و بروز کيست‌هاي ريز زيرپوستي مي‌شود. جوش‌هاي سرسياه يا کمدون نيز يکي از تظاهرات آکنه ولگاريسم است و بيشتر در صورت ديده مي‌شود. علت پيدايش کمدون جدا از علل پيدايش آکنه نيست. البته برخلاف آکنه که منشاء هورموني دارد، جوش‌هاي سرسياه به دليل ترشح زياد چربي زيرپوست بروز مي‌کنند و دليل سياهي سر آنها اکسيد شدن چربي در معرض هواست.

 

چطور آکنه را درمان کنيم؟

 

برخي داروهاي موضعي ضدآکنه با پوسته‌ريزي سبب بازشدن منافذ و راه پيدا کردن سبوم به خارج مي‌شوند. مصرف داروهاي ضدباکتريايي و آنتي‌بيوتيک‌ها يا مصرف صابون‌ها و داروهاي حاوي پراکسيد بنزول و ايزوترتينويين موضعي هم توصيه مي‌شود اما بايد با تجويز پزشک باشد زيرا مصرف تک اين نوع داروها گاهي بي‌تاثير است و عامل بروز حساسيت مي‌شود.

 

در بازار براي رفع آکنه و جوش‌هاي سرسياه محصولات فراواني از ژل و صابون و چسب وجود دارد اما در مورد تاثير‌گذاري آنها تا ترکيباتشان شناسايي نشده، نمي‌توان نظر داد. بيشتر کرم‌ها، ژل و لوسيون‌هايي که موجودند حاوي ويتامين A و پراکسيدبنزول هستند و سبب کاهش ترشح سبوم مي‌شوند و نقش ضدالتهاب موضعي دارند. پزشک ممکن است آنتي‌بيوتيک خوراکي هم تجويز کند که حداکثر 6 هفته بايد مصرف ‌شود. درمان‌هاي هورموني با استروژن و پروژسترون نيز مي‌تواند تاثير تستوسترون را که باعث بروز آکنه مي‌شود برطرف کند.

 

در نهايت ترکيبات ايزوترتينويين تجويز مي‌شود که قرص آن با نام راکوتان معروف است و تنها به صلاحديد پزشک در انواع آکنه مقاوم به درمان و سخت تجويز مي‌شود.

 

قرص ايزوترتينويين بايد مخصوصا در خانم‌ها زيرنظر متخصص و کاملا با احتياط مصرف شود. اين دارو بعد از مصرف وارد خون مي‌شود و خود را به غدد چربي مي‌رساند و جلوي ترشح چربي را مي‌گيرد، درنتيجه پوست خشک مي‌شود و آکنه فروکش مي‌کند.

 

توصيه‌هاي خانگي و سنتي براي درمان آکنه

 

– در طب سنتي گفته مي‌شود دليل بروز آکنه، حرارت کبد است و مصرف خاکشير، عرق کاسني و شاتره، شربت سکنجبين و جوش شيرين در مداواي برخي از انواع آکنه بسيار موثر است.

 

– ماسکي که کندال جنر پيشنهاد مي‌کند، مخلوطي از سفيده تخم‌مرغ و آب ليموترش است. بايد اين ترکيب را براي 30 دقيقه روي پوست استراحت داد اما اگر اين روش براي شما به هر دليلي مناسب يا موثر نبود، کافي است ماسک عسل را امتحان کنيد و نصف قاشق چاي‌خوري عسل و نصف قاشق چاي‌خوري بي‌کربنات‌سود را با هم مخلوط کنيد و روي پوستتان استراحت دهيد. ليموترش اثر خشک‌کنندگي روي جوش دارد و عسل خاصيت مرطوب‌کنندگي.

 

بايدها و نبايدهاي آکنه

 

– اگر آکنه داريد، هرگز ترکيبات حاوي الکل به پوستتان نزنيد. برخي خانم‌ها براي خشک کردن جوش از اين راه‌حل کمک مي‌گيرند، در حالي که الکل مي‌تواند باعث خشک شدن يا تحريک پوست شود و درنهايت وضعيت آکنه‌ را بدتر کند. محصولات حاوي ترکيبات ساليسيليک‌اسيد و بنزوئيل‌پروکسيد براي پوست شما مناسب‌ترند.

 

اين دو ماده از طريق کم کردن چربي اضافي پوست و بهبود دادن جوش‌هاي سرسياه و سرسفيد به‌خوبي با آکنه‌ها مقابله مي‌کنند.محصولات حاوي رتينوييد هم که از مشتقات ويتامين A هستند، از طريق بازکردن منفذهاي پوستي بسته‌شده، با آکنه مقابله مي‌کنند که باعث جلوگيري از بروز جوش‌هاي سرسفيد و سرسياه مي‌شود.

 

– برخي افراد فکر مي‌کنند نور خورشيد باعث از بين رفتن آکنه‌هايشان مي‌شود. به همين دليل مدت زيادي بدون محافظت زير نور خورشيد قرار مي‌گيرند اما اين راه نه‌تنها باعث درمان نمي‌شود، بلکه مي‌تواند به پوست شما آسيب برساند.

 

– اگر از داروهاي ضدآکنه استفاده مي‌کنيد بهتر است بدانيد بسياري از محصولات ضدآکنه حاوي موادي هستند که پوست را بيشتر مستعد آفتاب‌سوختگي مي‌کنند. استفاده بيش از حد از لوازم آرايش هم شديدا باعث تحريک‌پذيري پوست و بدتر شدن وضعيت آکنه‌ مي‌شود.

 

– فشار دادن جوش سر سياه به تخليه و بهبود آن کمک مي‌کند اما توصيه مي‌کنيم اين کار را انجام ندهيد زيرا احتمال ورود قارچ‌ها و باکتري‌هاي موجود روي دستان شما از منافذ باز وجود دارد و اين موضوع باعث عفونت مي‌شود.

 

عفونت کيست ايجاد مي‌کند و درنهايت باعث مي‌شود جاي جوش باقي بماند. براي رهايي مي‌توانيد صورتتان را چند لحظه‌اي روي بخار آب گرم بگيريد و بعد با دستمال آن را تميز کنيد. اگر براي خارج کردن کمدون‌ها اصرار داريد مي‌توانيد به متخصص مراجعه کنيد تا با سوزن‌هاي ريز ضدعفوني‌شده اين کار را انجام دهد.

 

 

توصیه هایی برای درمان آکنه توسط کندال جنر ستاره هالیوود

 

 

The post توصیه هایی برای درمان آکنه توسط کندال جنر ستاره هالیوود appeared first on ایران ناز.